corporate office | sri ms car | musaini auto | syarikat hisam motors | rodawira otomobil | sri ms development                                               home
 

Rodawira Otomobil Sdn Bhd

 

102H, Jalan Hiliran,

20300 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman

Tel: 096242020

Fax: 096241818

Email:

 

1019B, Jalan Kelantan,

Simpang Tokku,

20050 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman

Tel: 096242121

Fax: 096236999

Email: