corporate office | sri ms car | musaini auto | syarikat hisam motors | rodawira otomobil | sri ms development                                               home

 

 

Syarikat Hisam Motors

(Quality used car /Insurance)

 

1020-B, Jalan Kelantan

20500 Kuala Terengganu

Terengganu Darul Iman

 

Tel: 096241313

Fax: 096236999

 

Email: hisammtr@streamyx.com